Tarieven & Vergoedingen

Tariefbeschikking Generalistische basis-ggz 2024

Vanaf 2022 wordt gewerkt volgens het Zorgprestatiemodel (zie ook www.zorgprestatiemodel.nl). De behandeling van een psychische stoornis wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en de tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze tarieven zijn afhankelijk van het type consult (behandeling of diagnostiek) en de duur van het consult. FOCUS houdt zich aan de voorgeschreven tarieven. In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van een uur (enkel consult), en voor intensieve traumatherapie vaak een dubbel consult.

De vastgestelde tarieven voor 2024 zijn:

  • een consult diagnostiek is € 183,44
  • een consult behandeling is € 161,46
  • een dubbel consult behandeling € 346,41

Aangezien praktijk FOCUS geen contracten wenst te sluiten met zorgverzekeraars, ontvangt u zelf de factuur die u ter vergoeding kunt indienen bij uw verzekeraar. U betaalt dus zelf de rekening aan FOCUS en er wordt een betalingstermijn van twee weken gehanteerd. In 2023 heeft iedereen een eigen risico van € 385,-. Uw verzekeraar zal dit met u verrekenen.

Onze Praktijk

Contact

Entree FOCUS

Adres

Psychologie Praktijk Focus
Drs. Hans Esselink
GZ-Psycholoog
Registerpsycholoog NIP / Orthopedagoog NVO

Gasthuislaan 2
8331 MX Steenwijk

De ingang naar FOCUS is de bedrijfsopgang, rechts van de hoofdingang!

Contact

hans@focussteenwijk.nl
06  57 00 03 66