Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van het denken op ons gevoel en ons gedrag. In de Gedragstherapie staat ons gedrag centraal en de visie dat juist het gedrag in belangrijke mate bepaalt hoe iemand zich voelt.

Cognitieve Gedragstherapie, de combinatie.

Cognitieve gedragstherapie is gericht op beïnvloeding van zowel onze gedachten als onze manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op ons gedrag.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie vaak vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. In de psychologie ziet men steeds beter in dat ‘anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.

Verschillende manieren.

Cognitieve Gedragstherapie bestaat in verschillende vormen en soorten. In praktijk FOCUS gaan cliënten in individuele therapie en wordt in het bijzonder gebruik gemaakt van Schemagerichte Therapie.

Onze Praktijk

Contact

Entree FOCUS

Adres

Psychologie Praktijk Focus
Drs. Hans Esselink
GZ-Psycholoog
Registerpsycholoog NIP / Orthopedagoog NVO

Gasthuislaan 2
8331 MX Steenwijk

De ingang naar FOCUS is de bedrijfsopgang, rechts van de hoofdingang!

Contact

hans@focussteenwijk.nl
06  57 00 03 66