Cliënttevredenheidsonderzoek

Praktijk FOCUS verricht onderzoek naar de tevredenheid van haar cliënten en de effectiviteit van de therapie. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met psychologiepraktijk FOCUS. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Deelname aan dit onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig en de gegevens worden volstrekt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat wij garanderen dat uw gegevens op geen enkele wijze met anderen buiten FOCUS worden gedeeld.

Alvast hartelijk dank!

  • De vragen mogen alleen worden ingevuld door de persoon die bij FOCUS in therapie geweest is.
  • De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze.
  • Bij een aantal vragen is aangegeven dat u meerdere vakjes kunt aankruisen.
  • Bij sommige vragen kunt u uw antwoord toelichten.
  • Het wachtwoord is aan u verstrekt door Hans Esselink

Onze Praktijk

Contact

Entree FOCUS

Adres

Psychologie Praktijk Focus
Drs. Hans Esselink
GZ-Psycholoog
Registerpsycholoog NIP / Orthopedagoog NVO

Gasthuislaan 2
8331 MX Steenwijk

De ingang naar FOCUS is de bedrijfsopgang, rechts van de hoofdingang!

Contact

hans@focussteenwijk.nl
06  57 00 03 66